8 คุณสมบัติแอร์โฮสเตส/สจ๊วต ใครอยากเป็นแอร์โฮสเตสต้องรู้ !!

คุณสมบัติที่แอร์โฮสเตส/สจ๊วต ควรมี - Crew Wings

สำหรับน้องๆหลายๆที่คนที่มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตส เราจะต้องเตรียมพร้อมตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารหรืออุปนิสัยหรือความรู้ที่เกี่ยวกับอาชีพนี้ แต่อย่างไรก็ตามการที่จะเริ่มต้นหนทางในการเป็นแอร์โฮสเตสนั้น เราจะต้องผ่านเกณฑ์การสมัครให้ได้ก่อน

8 คุณสมบัติสำคัญที่แอร์โฮสเตสควรมี

คุณสมบัติที่ 1: สัญชาติที่ตรงกับคุณสมบัติที่สายการบินนั้นต้องการ

คุณสมบัติที่สำคัญที่สายการบินจะระบุอย่างชัดเจนในประกาศการรับสมัครก็คือสัญชาติ บางรอบสายการบินอาจจะรับแค่สัญชาติในประเทศที่สายการบินไปเปิดรับสมัครเท่านั้นหรือในบางทีเค้าก็ยินดีที่จะรับคนทุกสัญชาติในรอบนั้น เพราะเรื่องสัญชาติจะมีผลทางด้านกฏหมายรวมถึงเรื่อง VISA ในการเข้าประเทศต่างๆ

คุณสมบัติที่ 2: เพศหญิงหรือเพศชาย

สายการบินจะระบุมาอย่างชัดเชนในประกาศการรับสมัครว่ารอบนี้ จะรับเพศหญิงหรือเพศชาย ในบางครั้งสายการบินเดียวกันมารับคนละรอบอาจจะไม่เหมือนเดิมได้ เพราะฉะนั้นจะต้องอ่านตัวประกาศรับสมัครให้ดีนะคะ

คุณสมบัติที่ 3: อายุของผู้สมัคร

เรื่องอายุกับการสมัครแอร์เป็นเรื่องที่น้องหลายคนกังวล โดยเฉลียแล้วสายการบินจะรับช่วงอายุระหว่าง 22-29 ปี แต่ก็จะมีบางสายการบินที่ไม่กำหนดคุณสมบัติในส่วนนี้ คือสามารถสมัครได้ถึงอายุเท่าไหร่ก็ได้ เช่นสายการบิน Emirates, Qatar Airways เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม: อายุกับการสมัครแอร์โฮสเตส

คุณสมบัติที่ 4: วุฒิการศึกษา

ในส่วนของระดับการศึกษา มากกว่า 90% ของสายการบินทั่วโลก จะระบุเกณฑ์ไว้ที่ระดับปริญญาตรีเป็นขั้นต่ำ จะมีเพียงสายการบินไม่กี่สายการบินที่สามารถใช้วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าในการสมัครได้ เช่น Emirates, Qatar Airways, Thai Smile, Oman Air เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม: อยากเป็นแอร์โฮสเตส ต้องเรียนคณะอะไร?

คุณสมบัติที่ 5: ส่วนสูง

ทุกสายการบินมีจะระบุคุณสมบัติในเรื่องของส่วนสูงไว้อย่างชัดเชน โดยเฉลียแล้วจะอยู่ที่มาก 160cm ขึ้นไป ใครที่สูงกว่า 160cm ขึ้นไป สายใจได้สมัครได้ทุกสายการบินทั่วโลกเลยค่า แต่ก็จะมีอยู่หลายสายการบินที่ใช้การเอื้อมเตะ 212cm เป็นเกณฑ์ในการรับสมัคร

อ่านเพิ่มเติม: ส่วนสูงแอร์โฮสเตสของแต่ละสายการบิน อัปเดตล่าสุดปี 2021

คุณสมบัติที่ 6: น้ำหนักและค่า BMI

แอร์โฮสเตสคือภาพลักษณ์ของสายการบิน ไม่จำเป็นจะต้องสวยหรือหุ่นดีระดับนางงามแต่ต้องมีรูปร่างที่สมส่วน ในส่วนนี้หลายๆสายการบินก็จะเลือกใช้ค่า BMI มาใช้ในการวัด BMI ก็คือดัชนีมวลกาย แต่ก็ไม่ใช่ทุกสายการบินนะคะที่จะซีเรียสกับค่า BMI เพราะฉนั้นน้องๆที่มีรูปร่างไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก ก็สิมีทธิ์ที่จะได้เป็นแอร์-สจ๊วตเหมือนกันน๊า

แอร์โฮสเตสคือภาพลักษณ์ของสายการบิน ไม่จำเป็นจะต้องสวยหรือหุ่นดีระดับนางงามแต่ต้องมีรูปร่างที่สมส่วน ในส่วนนี้หลายๆสายการบินก็จะเลือกใช้ค่า BMI มาใช้ในการวัด BMI ก็คือดัชนีมวลกาย แต่ก็ไม่ใช่ทุกสายการบินนะคะที่จะซีเรียสกับค่า BMI เพราะฉะนั้นน้องๆที่มีรูปร่างไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก ก็สิมีทธิ์ที่จะได้เป็นแอร์-สจ๊วตเหมือนกันน๊า

คุณสมบัติที่ 7: คะแนน TOEIC

น้องๆหลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าการจะเป็นแอร์โฮสเตสได้ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้ได้ คะแนน TOEIC ก็จะเป็นเครื่องยืนยันที่ทำให้สายการมั่นใจในเบื้องต้นว่าเราสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี โดยทั่วไปแล้วคะแนนที่สายการบินจะรับก็จะอยู่ที่ 600-650 ขึ้นไป อาจจะมีบางสายการบินที่รับต่ำกว่าค่านี้หรือบางสายการบินก็จะไม่จำเป็นต้องยื่นคะแนน TOEIC เลย เช่นสายการบิน Emirates, Qatar Airways

อ่านเพิ่มเติม: อยากเป็นแอร์แต่ไม่เก่งภาษาอังกฤษทำอย่างไรดี?

คุณสมบัติที่ 8: ว่ายน้ำ (สำหรับบางสายการบิน)

สำหรับในบางสายการบินจะมีการสอบคัดเลือกโดยให้สอบว่ายน้ำด้วย ส่วนใหญ่ที่มีการสอบว่ายน้ำนั้นจะเน้นในท่าฟรีสไตล์ อาจจะ 50-100 เมตร ขึ้นอยู่กับสายการบิน แต่ในบางสายก็จะไม่มีขั้นตอนนี้ค่ะ

คุณสมบัติที่แอร์โฮสเตสควรมี - พี่มีนา - Crew Wings

คุณสมบัติเฉพาะที่แอร์โฮสเตสควรจะมี

นอกจากคุณสมบัติแอร์โฮสเตสเบื้องต้นที่จะต้องมีแล้วการเป็นแอร์โฮสเตสยังต้องมีคุณสมบัติที่เฉพาะทางอื่นๆอีกด้วย เพื่อให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในมุมมองของกรรมการ

คุณสมบัติที่ 1: บุคลิกภาพที่ดี

สำหรับน้องๆที่อยากทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะต้องฝึกพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นการ ยืน เดิน นั่ง ไหว้ ลากกระเป๋า หรือแม้กระทั่งการยื่นเอกสาร ซึ่งจะสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของเราให้ดูน่ามองน่าสนใจ

คุณสมบัติที่ 2: เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดี

ทัศนคติเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับอาชีพแอร์โฮสเตสและสจ๊วต ทัศนคติที่ดีนี้มีหลายด้านนะคะ ไม่ใช่เพียงแค่ด้านของการบริการยังต้องรวมในด้านอื่นๆอีกด้วยเพื่อเสริมสร้างให้เราเข้ากับคนอื่นๆได้ง่าย

คุณสมบัติที่ 3: สุขภาพแข็งแรง

คนที่อยากเป็นแอร์โฮสเตสจะต้องเป็นคนที่มีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคเอดส์ โรคธาลัสซีเมีย โรคหอบ หรือวัณโรค ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเราเองหากต้องทำการบิน

คุณสมบัติที่ 4: มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

คุณสมบัติแอร์โฮสเตสที่สำคัญคือภาษาอังกฤษถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญอันดับต้นๆของคนที่อยากทำอาชีพนี้ที่ต้องมี เนื้องด้วยอาชีพแอร์โฮสเตสนั้นเป็นอาชีพที่จะต้องเจอผู้คนมากมายจากทั่วโลกเลยขาดไม่ได้เลยที่ทุกสายการบินจะต้องการรับคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดข้ามาทำงาน

คุณสมบัติที่ 5: ความสามารถด้านภาษาที่ 3

ใครมีคุณสมบัติด้านภาษาที่ 3 เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับอาชีพนี้ที่อาจจะเป็นจุดตัดสินใจได้ง่ายขึ้นสำหรับกรรมการ หากคุณมีภาษาที่ 3 โดยเฉพาะ ภาษาจีน, ญี่ปุ่น หรือ เกาหลี สายการบินในไทยส่วนใหญ่จะชอบมากๆค่ะ แต่หากไม่มีก็ยังมีโอกาสติดปีกนะคะอย่าเพิ่งหมดหวัง

คุณสมบัติที่ 6: เข้าใจในหน้าที่ของแอร์โฮสเตส

หากน้องๆสนใจในอาชีพนี้เราจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าอาชีพแอร์ไม่เป็นเพียงงานบริการแต่ยังเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆอีกด้วย อาธิเช่น Safety, First-Aid และ Security

คุณสมบัติที่ 7: สายตา

สำหรับน้องๆที่มีปัญหาทางสายตาสายการบินมากกว่า 98% ที่จะขอให้น้องๆใส่คอนแทคเลน์แทนการใส่แว่นสายตาเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ดังนั้นเหล่าแอร์โฮสเตสสามารถสายตาสั้นได้แต่ขอเพียงแค่ไม่ใส่แว่นตาแต่จะต้องใส่คอนแทคเลยส์ได้

8 คุณสมบัติที่แอร์โฮสเตสควรมี - พี่มีนา - Crew Wings

และนี่คือเช็คลิสคุณสมบัติทั้งหมดในการเริ่มต้นพัฒนาตัวเองเพื่อสมัครแอร์/สจ๊วต หากน้องๆมีความใฝ่ฝันอยากทำอาชีพนี้น้องๆจะต้องลองกลับไปดูตัวเองว่ายังขาดเหลืออะไรและพัฒนาส่วนนั้นๆให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะทำให้ความฝันในการเป็นแอร์โฮสเตสนั้นเป็นจริง

FAQ

แอร์โฮสเตส/สจ๊วต ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

คุณสมบัติสำคัญคือการมีบุคลิกภาพที่ดี

ทำไมต้องเตรียมเป็นแอร์กับพี่มีนา Crew Wings Education?

ทีมผู้สอนมากประสบการณ์ คลาสรับจำนวนคนไม่เยอะ การันตีด้วยเปอร์เซ็นต์การติดปีกอันดับ 1 ต่อการสมัครในแต่ละครั้งย้อนหลัง 5 ปี

อ่านเพิ่มเติม

ติดตาม Content เกี่ยวกับชีวิตแอร์โฮสเตสพร้อมเทคนิคการสมัครแอร์-สจ๊วตเพิ่มเติมได้ที่

Youtube Channel: MeenaME

หากสนใจคอร์สเรียนกับพี่มีนาทางสถาบัน Crew Wings มีทั้งคอร์สภาษาอังกฤษและคอร์สแอร์โฮสเตส

รายละเอียดคอร์ส Wings (คอร์สแอร์โฮสเตส)

รายละเอียดคอร์ส English Conversation สนทนาภาษาอังกฤษ

หากน้องๆมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพแอร์โฮสเตสสามารถปรึกษาพี่มีนาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่

Facebook: Crew Wings โรงเรียนสอนแอร์โฮสเตส

LINE ID: @crewwingsacademy