สมัครแอร์โฮสเตสและสจ๊วตมีขั้นตอนการสมัครอะไรบ้าง?

สมัครแอร์โฮสเตส สจ๊วต - ข้อควรรู้ก่อรการสมัคร - พี่มีนา - Crew Wings

สำหรับน้องๆที่มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสหรือสจ๊วตนั้น หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าหนทางสู่อาชีพแอร์โฮสเตสนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างหรืออาจจะคิดไปเลยว่าการเป็นแอร์โฮสเตสนั้นยากเลยไม่คิดจะเริ่มต้นเลยด้วยซ้ำ สำหรับเนื้อหาบทความนี้พี่จะช่วยให้น้องๆที่มีความฝันและอยากเข้าใจในหนทางการก้าวเข้ามาติดปีกของน้องๆได้เป็นจริง การสมัครแอร์โฮสเตสนั้นมีขั้นตอนมากมายขึ้นอยู่กับว่าสายการบินที่น้องๆสนใจนั้นเป็นของสายการบินอะไร ต้องขอบอกเลยว่าเนื่องด้วยอาชีพแอร์โฮสเตสและสจ๊วตนั้นเป็นอาชีพที่น้องๆทั้งนักศึกษาจบใหม่และคนทำงานสนใจอยากเข้ามาทำงานในด้านนี้เป็นจำนวนมากทำให้กรรมการจะต้องมีการคัดกรองหลายขั้นตอนและหลายรอบเพื่อที่จะได้ผู้สมัครที่สายการบินต้องการที่สุด โดยการสมัครรอบนึงนั้นมีผู้สมัครสนใจสูงถึง 800-5,000 คน ต่อรอบแล้วแต่ชื่อเสียงของสายการบิน แต่สายการบินรับเพียง 30-100 คนเท่านั้นทำให้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ผู้สมัครจะต้องแข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะอยู่รอด ขั้นตอนการสมัครนั้นสายการบินส่วนมากจะมี 2-3 ขั้นตอนหรือมากกว่า

แต่ก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงขั้นตอนการสมัครแต่ละรอบนั้นน้องๆจะต้องเตรียมสิ่งต่างๆที่ต้องใช้ประกอบการสมัครไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมให้ตัวเองมีคุณสมบัติพร้อมที่สุดในวันสัมภาษณ์ หรือวันกดใบสมัครออนไลน์ น้องๆจะต้องคอยติดตามข่าวสารการรับสมัครแอร์โฮสเตสอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้พลาดการรับสมัครแอร์โฮสเตสหรือสจ๊วตของทุกสายการบินโดยสามารถติดตามทางเพจ Facebook ของ Crew Wings ได้เลยค่ะ

เอกสารเบื้องต้นสำหรับการสมัครแอร์โฮสเตส

 1. Passport  (อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
 2. Resume (ประวัติส่วนตัวภาอังกฤษ)
 3. Transcript (ใบแสดงผลการศึกษา ภาษาอังกฤษ)
 4. Bachelor Certificate  หรือ High school certificate (ใบรับรองจบ ป.ตรี หรือ มัธยมปลาย ภาษาอังกฤษ ซึ่งเกณฑ์การศึกษาที่ขออาจจะเป็นในระดับมหาลัยหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็แล้วแต่สายการบิน)
 5. Military Status (สถานภาพทางเกณฑ์ทหาร)
 6.  TOEIC คะแนน 600-750 หรือมากกว่า หรือไม่ใช้ผลคะแนนเลยในบางสายการบิน (หากสายการบินขอผลคะแนนภาษาอังกฤษ ผลคะแนนจะต้องอายุไม่เกิน 2 ปี)
 7. ผลคะแนนภาษาที่ 3 ซึ่งส่วนใหญ่ภาษาที่ 3 ที่มักจะขอผลคะแนนจะเป็นผลคะแนนภาษาจีน (HSK) และภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ส่วนภาษาที่ 3 อื่นๆนั้นยังไม่มีสายการบินไหนต้องการให้ผู้สมัครชี้แจงอย่างจริงจังค่ะหากมีก็สามารถแนบไปได้ค่ะ
 8. อื่นๆ เช่น ทะเบียนบ้าน, ใบรับรองการทำงาน ฯลฯ

การสมัครแอร์โฮสเตสระหว่างที่น้องๆเตรียมความพร้อมเรื่องเอกสารต่างๆแล้วนั้น น้องๆก็สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องของขั้นตอนการรับสมัครแอร์/สจ๊วต ไปด้วยได้เช่นกันแต่ละสายการบินจะมีขั้นตอนการรับที่ไม่เหมือนกัน เราจะต้องทำการศึกษาหาข้อมูลในการเตรียมรับมือกับการสมัครลูกเรือของสายการบินที่เราสนใจหรือสายการบินที่กำลังจะเปิดรับลูกเรือ

ขั้นตอนการรับสมัครลูกเรือนั้นแต่ละสายการบินจะมีขั้นตอนการรับสมัครที่แตกต่างกันบางสายการบินมี 3 ขั้นตอนหรือบางสายการบินก็มีถึง 7 ขั้นตอน การสมัครแอร์ขั้นตอนที่มีแน่นอนในทุกสายการบินคือ pre-screen และ final interview ขึ้นอยู่กับว่าสายการบินนั้นๆจะมีมากกว่านี้อีกกี่ขั้นตอน

ดังนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจเพื่อเตรียมตัวเองให้มีโอกาสผ่านด่านทั้งหมดเหล่านั้นได้ อย่างไรก็แล้วแต่ขั้นตอนการรับสมัครของสายการบินส่วนมากหลักๆจะมีอยู่ประมาณ 3 ด่าน pre-screen, group discussion และ final interview

3 ด่านสำคัญในการสมัครแอร์โฮสเตส

สมัครแอร์โฮสเตส สจ๊วต - ด่านที่1 พรีสกรีน - พี่มีนา - Crew Wings

ด่านสมัครแอร์ที่ 1 : Pre-Screen

ในด่านแรกนี้จะถือว่าเป็นด่านที่โหดที่สุดในการคัดกรองคนเนื่องจากด่านนี้นั้นมักจะมีผู้สมัครเป็นจำนวนมากอาจมีผู้สมัครตั้งแต่ 800-5000 คนแล้วแต่สายการบิน

ในด่าน Pre-screen นั้นขั้นตอนส่วนใหญ่คือการยื่นเอกสาร resume ให้กับกรรมการหลังจากนั้นจะเป็นการพูดคุยกัน กรรมการอาจจะถาม 1-3 คำถามหรืออาจะไม่ถามอะไรเลย หรืออาจจะให้เดินให้ดู หรือจะเป็นการลากกระเป๋า หลังจากนั้นก็รอประกาศหลักการผ่านเข้ารอบ

สำหรับด่านนี้เป็นด่านที่ถือว่าคัดออกโหดที่สุดเนื่องจากว่าเป็นด่านที่คัดผู้สมัครออกเกิน 60-80% จากผู้สมัครทั้งหมด โดยด่านนี้จะใช้เวลาต่อผู้สมัครคนนึงไม่นานเนื่องจากว่ามีผู้สมัครเยอะกรรมการเลยจะตัดสินผู้สมัครคนนึงว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเพียง 1-5 นาทีเท่านั้นต่อการตัดสินใจ ในส่วนของรอบ pre-screen นี้จะเป็นการดูองค์รวมหลายอย่าง เช่น first impression, attitude, personality, confident และอื่นๆ

กรรมการอาจจะประกาศผลเลย ณ วันนั้น หรืออาจจะประกาศหลังจากนั้น 1-2 สัปดาห์

สมัครแอร์โฮสเตส สจ๊วต - ด่านที่ 2 Group Discussion - พี่มีนา - Crew Wings

ด่านสมัครแอร์ที่ 2 : Group-Discussion

            หากมีผู้สมัคร 3000 คน มักจะเหลือรอดมาถึงด่านที่ 2 นี้เพียง 20% หรือประมาณ 500-800 คน จากผู้สมัครทั้งหมด ในการทำ Group-Discussion คือการทำสัมภาษณ์แบบทำกิจกรรมกลุ่มที่ผู้สมัครจะถูกให้ทำกิจกรรมกลุ่มแบบใดแบบหนึ่งโดยมีคนร่วมกิจกรรมด้วยประมาณ 5-15 คน ในรอบคำถามนั้นๆโดยกิจกรรมมีหลายแบบ เช่น การโต้วาที, การรวมกลุ่มคิดค้นหาคำตอบ, การทำกลุ่มและให้คุยกันในเนื้อหาคัดแย้ง, การให้ทำกิจกรรมแบบฐาน หรือ การให้ทำกิจกรรมจำลองสถานการณ์บนเครื่องบิน ฯลฯ

            ซึ่งหัวข้อกิจกรรมนั้นๆจะแตกต่างกันไปในแต่ละสายการบิน ในวัตถุประสงค์ที่ต้องการคัดคนในรูปแบบต่างๆ ในด่านนี้กรรมการมีการค้นหาหลายอย่างในตัวผู้สมัคร เช่น teamwork, listener, critical method, creative, coordinate, negotiate และ อื่นๆ

กรรมการอาจจะประกาศผลเลย ณ วันนั้น หรืออาจจะประกาศหลังจากนั้น 1-2 สัปดาห์ในทางอีเมลหรือออนไลน์ หรือโทรศัพท์

ด่านสมัครแอร์ที่ 3 :  Final Interview

            ด่านสุดท้ายของการสัมภาษณ์ลูกเรือนั้นจะเรียกว่ารอบ Final Interview ซึ่งถือว่าเป็นด่านที่สำคัญที่สุดที่อาจจะตัดสินชะตาชีวิตของเราไปตลอดกาลว่าเราจะได้ติดปีกหรือไม่ จำนวนสมาชิกที่จะผ่านมาถึงรอบนี้ได้นั้นจะเหลือ ประมาณ 60-200 คนเท่านั้น และจะมีผู้ผ่านเข้ารอบไปจนถึงติดปีกโดยประมาณ 30-100 คน

ภาพรวมที่สายการบินคัดเลือกผู้สมัครในรอบ Final Interview

 1. First Impression (ความประทับใจแรกพบ)
 2. Smile (รอยยิ้ม)
 3. Eye contact (สบตา)
 4. Posture (บุคลิกภาพ)
 5. Positive Attitude (ทัศนคติที่ดี)
 6. Good Answer (การตอบคำถามที่ดี)
 7. Grooming (ภาพลักษณ์)
 8. Be yourself (เป็นตัวเอง)
 9. Consciousness(สติ)
 10. Not too much (อย่าเยอะไป)

จากที่เห็นทั้งหมดข้างต้นเป็นเพียงการสมัครเพียงแค่ 3 รอบเท่านั้น แต่อย่างที่บอกไว้ว่าบางสายการบินอาจจะมีการรับสมัคร 4-5 ขั้นตอนก็อาจจะเป็นไปได้ น้องๆจะต้องเตรียมรับมือให้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะไม่พลาดการรับสมัครลูกเรือของทุกสายการบินและการที่เราได้ฝึกฝนหรือเรียนรู้ไว้ก่อนจะทำให้น้องๆประสบความสำเร็จเหมือนกับว่าเรา ‘รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง’

FAQ – ขั้นตอนการสมัครแอร์แอร์ฯ สจ๊วต

สมัครแอร์โฮสเตส สจ๊วต มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

ขั้นตอนการสมัครนั้นสายการบินส่วนมากจะมี 2-3 ขั้นตอนหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบิน โดยหลักๆแล้วจะประกอบไปด้วย
Prescreen, Group Discussion และ Final Interview

ทำไมต้องเรียนเป็นแอร์ฯ สจ๊วต กัพบพี่มีนา

กว่า 5 ปีที่พี่มีนาก่อตั้งสถาบัน Crew Wings ขึ้นมาเพื่อน้องๆทุกคน โดยเฉพาะที่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกับพี่พัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนให้เข้ากับยุคสมัยและเทรนล่าสุดอยู่ตลอดเวลา เพราะพี่เชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ลองเริ่มต้นทำตามความฝัน

อ่านเพิ่มเติม

ติดตาม Content เกี่ยวกับชีวิตแอร์โฮสเตสพร้อมเทคนิคการสมัครแอร์-สจ๊วตเพิ่มเติมได้ที่ 

Youtube Channel: MeenaME

สนใจคอร์สเรียนกับพี่มีนาทางสถาบัน Crew Wings มีทั้งคอร์สภาษาอังกฤษและคอร์สแอร์โฮสเตส

รายละเอียดคอร์ส Wings (คอร์สแอร์โฮสเตส)

รายละเอียดคอร์ส English Conversation สนทนาภาษาอังกฤษ

หากน้องๆมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพแอร์โฮสเตสสามารถปรึกษาพี่มีนาโดยตรงได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่

Facebook: Crew Wings โรงเรียนสอนแอร์โฮสเตส

LINE ID: @crewwingsacademy